Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Tuli Andrea
Kézikönyv a 20. század történetéről

(NÉMETH ISTVÁN: Kézikönyv a 20. század történetéről)

A magyar felsőoktatás 25 tanárának és kutatójának impozáns vállalkozása a kétkötetes kézikönyv, amely egyúttal felsőoktatási tankönyvként is szolgál. Az Európát és az Európán kívüli országok történetét bemutató két kötet sajátosan ötvözik a történeti leírást és a szintézist, így a mű egyszerre informatív és elemző.
A könyv arról tanúskodik, hogy a magyar történettudomány és politológia a rendszerváltozás után beáramló új kutatási eredményekkel gazdagodva ledolgozta a nyugati országokkal szembeni korábban kétségkívül meglevő információs deficitjét.
A szerkesztő szándéka szerint a műben a fő hangsúlyt Európa története kapta. Ennek legfontosabb csomópontjai: az első világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, Európa nemzetközi rendszere, egyes térségeinek fejlődése a két világháború között, a második világháború, Európa megosztása s régióinak fejlődése a második világháború után, a nemzetközi kapcsolatok a kétpólusú világrendszerben, majd Európa fordulata és újjászervezése az 1990-es években. A szerzők az első világháborútól a 21. század elejéig kísérik nyomon a történéseket, miközben figyelmük az eseménytörténet bemutatásán túl a h...

A recenzió folytatódik.
A teljes dokumentum megjelenítéséhez a későbbiekben be kell jelentkeznie.
A dokumentum 1 kreditet ér.
Most kattintson ide a folytatáshoz »

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius