Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK

Grotius könyvtár 1. szám

Új világrend?
Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

Előszó

2006 decemberében elindult a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének és Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának nemzetközi kapcsolatokkal, külpolitikával foglalkozó tudományos, illetve tudományos ismeretterjesztő online-folyóirata, a Grotius. A folyóirat indulásától kezdve az alapító intézményekben oktató tanárokon és az azokban tanuló diákokon túl nyitva állt/áll a nemzetközi tanulmányok diszciplínáiban kutató, tanító, publikálni kívánó más intézményekben dolgozó valamennyi kollégánk – és a külföldiek – előtt is. A Grotius a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó fő tudományterületek – a nemzetközi jog, a diplomáciatörténet, a magyar külpolitika története, az Európa-tanulmányok, a nemzetközi politikatudomány, a civilizációs tanulmányok, a biztonságpolitika, a világgazdaságtan – tudományos és tudományos ismeretterjesztő folyóirata. „Rovatait” is e diszciplínák szerint alakítottuk ki.

Már a folyóirat elindításakor is reméltük és terveztük, hogy időközönként nyomtatott formában, egy-egy könyvbe összegyűjtve is közre adjuk a Grotius virtuális „hasábjain” megjelent, egy témakörhöz tartozó tanulmányokat, vagyis elindítjuk a Grotius Könyvtár könyvsorozatot. Ez a könyv, e sorozatnak az első kötete. Megjelenését a Grotius és a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület együttműködése valamint az Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesületének támogatása tette lehetővé. A tanulmányok több tudományág metodikájának segítségével értelmezik és jellemzik mai világunkat, problémafelvető és – az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva – részben összegző jelleggel.

Az olvasó szíves figyelmébe ajánlom könyvünket.

Horváth Jenő
főszerkesztő


Tartalomjegyzék

  • Horváth Jenő: A hidegháború vége
  • Szentes Tamás: Győzött-e a „kapitalizmus”?
  • Kardos Gábor: A nemzetközi jog a hidegháború után
  • Rada Péter: Átalakuló biztonsági kihívások, a biztonság dimenziói
  • Magyarics Tamás: A globális hegemón
  • Jordán Gyula: Az új főszereplő: Kína
  • Csicsmann László: Az indiai külpolitika útkeresése a poszt-bipoláris korszakban
  • Rostoványi Zsolt: Viaskodás a közel-keleti regionális vezető pozícióért
  • Lehoczki Bernadett: Mi lesz veled, Latin-Amerika?
  • Marton Péter: Az egykori harmadik világ megsegítése, avagy találkozások a „problémásított” világ kapuiban

A kötet szerzői

Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Dr. Horváth Jenő, egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Dr. Jordán Gyula, egyetemi docens
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar

Dr. Kardos Gábor, tanszékvezető egyetemi docens
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék

Lehoczki Bernadett, egyetemi tanársegéd
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Dr. Magyarics Tamás, tudományos főmunkatárs
Magyar Külügyi Intézet,
egyetemi docens, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet

Marton Péter, PhD hallgató,
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Rada Péter, PhD hallgató,
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Dr. Rostoványi Zsolt, intézetvezető egyetemi tanár,
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Dr. Szentes Tamás, akadémikus, professor emeritus,
Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Grotius Könyvtár I. kötet
ISBN 978-963-06-2637-8

A teljes kötet letölthető pdf formátumban ide kattintva ».

Sorozatszerkesztő
dr. Horváth Jenő

Szerkesztette
Rada Péter

A kötet a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült

Kiadta a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület és az Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius