Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

BÓKA ÉVA

Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában

Az európai kultúra az alapító legenda szerint Europének, a föníciai király lányának és az őt elraboló Zeusz szerelmének a terméke. E legenda a valóságban a krétai kultúra felvirágzását szimbolizálja, s az európai kultúra kezdeteivel is azonosítható. Szimbolikus jelentése: ösztönzés harmonikus emberi közösség létrehozására.

Az Európa egységéről való politikai gondolkodás a „Respublica Christiana” gondolatkör felbomlása után, a 14. század elején kezdődik el, amikor Dante újra javasolta a föderatív szövetségi politikát. Dante korától napjainkig, hét évszázadon keresztül pedig sok gondolkodót foglalkoztatott az európai államok közötti tartós béke és szövetségi politika megteremtése. E gondolkodók mindegyike a világföderáció klasszikus eszméjében hitt. Ennek lényege, hogy az egyének egy olyan nemzetközi társadalom középpontjában helyezkednek el, amely az egyén és a család szintjétől indul ki, s a helyi önkormányzatokon keresztül építkezve mind nagyobb és nagyobb jogi közösségi (állami, államszövetségi, szövetségi állami, kontinentális szövetségi) szinteket hoz létre. Mindennek mozgatója az emberek közötti érdekek szerinti szabad, ám jogi egyezményekben rögzített szövetségi politika. Az egyes szintek között a harmóniát a jó intézmények, az államjog, a nemzetközi jog és az emberi jogok teremtik meg. A világföderáció hívei az évszázados nagy államszervezési kihívást „az egység a sokféleségben” eszmében fogalmazták meg. Ez arra motiválta az államszervezésen gondolkodókat, hogy olyan intézményeket, állam- és nemzetközi jogi alapelveket gondoljanak ki, amelyek lehetővé teszik az egyes (a rész) oly módon való elhelyezését az egészben, hogy autonómiája ne sérüljön, s mégis az egész tagja legyen. Ennek a problémának a megoldására a történelem különböző korszakaiban különböző válaszok születtek.

Letölthető publikációk:

Az europai_integracio617 KBPDF dokumentum2012.01.13.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius