Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 NAGYDOKTORI ÉRTEKEZÉS

SZÁVAI FERENC

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei

A szakirodalom az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának gazdasági következményei közül a közös vagyon felosztásával, az államutódlás kérdéseivel eddig direkt módon nem foglalkozott, ezért választottam ezt kutatási témaként. Célom volt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának gazdasági, jogi (vagyonjogi) következményeit eredendően primer, levéltári források segítségével bemutassam, amihez az eddig megjelent szakirodalmat kiegészítő jelleggel használtam fel.

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának gazdasági következménye volt az egykori közös vagyon felosztása az Osztrák Köztársaság és a Magyar Királyság között. A közös vagyon felosztása a történelemben egyedülálló volt, a témára vonatkozóan eddig kevés feldolgozás született.

Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának államutódlási kérdéseit, mint példát vizsgáljuk, el kellett hogy jussunk az államutódlás korabeli és mai szabályozásához. Szükséges volt vizsgálni a multinacionális állam felbomlásának (dismembratio) következményeit, ennek vagyon-és adósságállomány megosztását, szerződéseinek jogutódlását, de egyben természetesen a magánszemélyek szerzett jogainak védelmét is.

A közép-európai államalakulat felbomlása után, az újonnan alakult államok számos vitás kérdést kellett, hogy megoldjanak, amelyek nemzetközi felügyeletét a Nemzetek Szövetsége kívánta ellátni.

Az államutódlás összetettségére több kutató rámutatott, (Malcolm N. SHAW: Nemzetközi jog. Budapest, 2001.) hogy, azt mintegy ernyőfogalomként használták. Egy államnak a másik állammal történő felváltása az adott terület nemzetközi kapcsolataiért viselt felelősség számtalan problémát rejt magában. Milyen alapon szálltak a jogok az egyik hatalomról a másikra? Sok függ attól, hogy az egyik állam beolvadt-e a másikba, vagy az adott területet bekebelezték, vagy két, illetve több államra esett szét.

Letölthető dokumentumok

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius