Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
65. szám (2013)E-KÖNYVTÁR

BÓKA ÉVA, (SZERK.)

Az EU: problémák és alternatívák

 

A tanulmánykötet a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának az Európa újragondolása doktori mûhelye kereteiben mûködõ a Modernizáció és kultúrák közötti párbeszéd multidiszciplináris kutatóközösségében készült, 2013-ban.

Az Európa újragondolása doktori mûhely célja Európa és az Európai Unió kutatása, valamint Európa és a világ különbözõ országai közötti kapcsolatok multidiszciplináris vizsgálata. Az Európa újragondolása doktori mûhely a Bóka Éva, habilitált címzetes egyetemi docens által tartott Európa újragondolása PhD-kurzus kereteibõl nõtt ki a PhD-hallgatók által írt számos színvonalas tanulmánynak és egy nyomtatott tanulmánykötetnek köszönhetõen, mely a Grotius Könyvtár 7. számában jelent meg, Európa és a világ címmel. A könyv megjelenését követõen a könyv szerzõi (Bóka Éva, Dani Ákos, Domonkos Endre, Folk György, Lukács József és Pálfiné Sipõcz Rita) elhatározták a Modernizáció és kultúrák közötti párbeszéd multidiszciplináris kutatóközösség (Multidisciplinary Research Association in Modernization and Intercultural Dialogue) létrehozását, 2011-ben, mely az európai mellett kelet-ázsiai kutatási profillal is bõvítette a mûhelyt, és az Internet kutatásban való felhasználását is célul tûzte ki. A kutatóközösség jelenleg a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának egy projektjeként mûködik az Európa újragondolása doktori mûhely kereteiben, Bóka Éva kutatási vezetésével, Blahó András professzor tanácsadásával, és Rostoványi Zsolt professzor támogatásával.

A tanulmánykötet hat tanulmányt tartalmaz, melyek Európa és az Európai Unió problémáit, és azok megoldását vizsgálják a föderáció és a nemzetállam viszonya, a gazdasági és pénzügyi problémák, és az egység a sokféleségben eszme nyelvpolitika oldaláról való megközelítése szempontjából.

Letölthető publikációk:

Grotius-e-konyvtar-613.2 MBPDF dokumentum2014.01.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius