Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 NAGYDOKTORI ÉRTEKEZÉS

GAZDAG FERENC

Európai integráció és külpolitika

Európai integráció és külpolitika. A Nyugat-európai Uniótól az alkotmányszerződésig
(MTA doktori értekezés tézisei)

1. Az értekezés témaválasztása és célja

Az értekezés célja az európai integráció és külpolitika dinamikusan változó viszonyának bemutatása a második világháború végétől az alkotmányszerződésig (Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés, 2004). A töretlennek semmiképp nem nevezhető fejlődéstörténeti pályaív kronologikusan jól szakaszolható, akár a felmerült kérdések, akár a válaszok oldaláról közelítünk hozzá. A tartalmi és kronológiai dimenziók egymáshoz illesztésével, s prezentálásával az értekezés pontosan azt igyekszik megmutatni, hogy a közös külpolitika az európai integráció történelmi korszakaiban mennyire más és más tartalmakat hordozott.

Az európai integráció külpolitikájának, külkapcsolatainak vizsgálatánál az első szempontot mindenképp az integráció fejlődésének irányai, a nemzetközi körülményei kell, hogy adják. Három jól elkülöníthető fázist különböztethetünk meg: az első a római szerződésig (1957) tartó időszak, amelyben az integráció olyan alapkérdéseire kellett válaszokat keresni, mint például, hogy egyáltalán mire terjedjen ki az európai történelemből már ismert államközi szövetségeknél szorosabb összefogás; milyen legyen a stratégiai viszony a közvetlen környezettel és a meghatározó szerepet játszó nemzetközi partnerekkel; hogyan békítsék össze a világháborús nyerteseket és veszteseket; s hogy milyen tartalmú és milyen távú célokat tűzzenek maguk elé.Ebben a fázisban eldőlt, hogy a bipolaritás körülményei között a stratégiai, illetve biztonságpolitikai megfontolások megelőzik a gazdaságiakat, s hogy a katonai integráció szélesebb keretrendszerbe (NATO) kerül, s az is, hogy az európai nemzetállamok kis csoportja sem képes egyetlen lendülettel kilépni a nemzetállami struktúrákból és politikai uniót létrehozni.

Letölthető dokumentumok

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius