Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
4. szám (2008)E-KÖNYVTÁR

BÓKA ÉVA, (SZERK.)

Európa újragondolása

A tanulmánykötet ötlete 2007 tavaszán a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában tartott alternatív kurzuson merült fel, ahol Európa újragondolása volt a fõ téma. A kötetben szereplõ szerzõk továbbgondolták, és tanulmánnyá fejlesztették a kiselõadásaikat, és a szemináriumi dolgozataikat.

A tanulmánykötet célja Európa újragondolása. A kötet két a Páneurópa-mozgalmat támogató gondolkodó (Oscar Halecki és Ortega y Gasset) Európa-felfogását vizsgáló tanulmányból és két az európai integráció elméletét és gyakorlatát politikai és gazdasági szempontból vizsgáló tanulmányból áll. A szerzõk az Európa-gondolat és az európai integrációs elméletek szempontjából vizsgálják a kérdést. Tanulmányaik a témában végzett kutatási eredményeik összefoglalását tartalmazzák, mely utat nyit számukra további kutatásokra és gondolkodásra, az olvasót pedig az Európáról való vitatkozásba való bekapcsolódásra ösztönzik.

Letölthető publikációk:

Európa újragondolása734 KBPDF dokumentum2008.11.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius